Ensamresande barn

Ensamresande barn

Kontakta Lycksele Flygplats passagerarservice eller Nextjet Callcenter för att boka ensamresande barn samt för mer information.

På Nextjets flygresor erbjuder vi dig och ditt barn en assistanstjänst där barnet tas omhand under hela resan. Tjänsten erbjuds till barn mellan 5 och 17 år. Barn mellan 5-11 år måste använda sig av tjänsten, medan det är frivilligt för barn i åldern 12-17 år.

Regler inför barnets resa

Innan barn reser ensamma måste ett formulär fyllas av förälder/målsman. Detta tas med till flygplatsen.

Vid incheckning av ensamresande barn bör ankomsten till incheckningsdisken ske minst 1 timme före avgångstid. I samband med detta måste formuläret vara ifyllt, undertecknade av förälder/målsman och inlämnade vid incheckningsdisken. Utan giltiga handlingar kan Nextjet inte tillåta barnet att resa själv. Förälder/målsman får inte lämna flygplatsen förrän planet har avgått och lyft. Vid flygresans ankomst skall mottagande förälder/målsman uppvisa giltig ID-handling till flygplats personalen som överlämnar barnet.

Formulär för ensamresande barn

Kontakt

Passagerarservice

Nextjet Call Center