Styrelse

Lycksele Flygplats AB Styrelse

Ordförande
Ingrid Ölmebäck

Vice ordförande
Anna-Karin Jonsson

Ledamot
Marika Lindgren
Sven Roosqvist
Martin Karlsson

Ersättare
Maria Karlsson
Petra Svedin
Birger Emanuelsson
Fredrik Holmgren
Catharina Viktorsson