2021-09-07

Flyghinderavhjälpande åtgärder vid Hedlundaavans badplats

Under 2021/2022 kommer åtgärder vid Hedlundaavans badplats att utföras. Åtgärderna innebär trädnedtagning intill badplatsen för att verkställa flygsäkerheten kring Lycksele Airport.

 

På Lycksele kommuns hemsida finner ni följande information