2020-10-29

Lycksele Airport ansluter till EASA:s säkerhetsprotokoll för ökad trygghet under COVID-19 pandemin

Måndagen den 26:e oktober implementerade Lycksele Airport den europeiska
flygsäkerhetsorganisationen EASA:s COVID-19 Aviation Health Safety Protocol.
- Vi vill vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa smittspridningen och säkerställa
tryggheten för såväl flygresenärer som medarbetare, säger Lycksele Airports vd Josef
Khan.

I och med anslutningen till COVID-19 Aviation Health Safety Protocol åtar sig Lycksele Airport
att följa säkerhetsprotokollets rutiner och riktlinjer. I dessa ingår bland annat att passagerare
rekommenderas att använda munskydd redan när de går in i terminalen och behålla dem på
under hela tiden de vistas där. Samma sak gäller personal som kommer i kontakt med
passagerare i sitt arbete. Dessutom är rekommendationen att bara resenärer och personal
ska vistas i terminalen, medan de som till exempel har skjutsat till flygplatsen ombeds stanna
utanför. De som vistas i terminalen uppmärksammas även om vikten av att regelbundet
tvätta händerna, hosta i armvecket, undvika att röra ansiktet och att stanna hemma vid
sjukdomssymptom.

– Som flygplats vill vi på Lycksele Airport ligga i framkant och genomföra de åtgärder vi kan
för att erbjuda ett tryggt resande och en säker arbetsmiljö. Därför tillämpar vi samma
harmoniserade och standardiserade rutiner för att begränsa smittspridning som Swedavias
flygplatser och andra internationella flygplatser, berättar Josef Khan.


Bidrar till utveckling av säkerhetsrutiner

Många av Europas större flygbolag och flygplatser har anslutit till EASA:s säkerhetsprotokoll,
där samtliga deltagande aktörer får bidra med sina respektive erfarenheter för att förbättra
gällande säkerhetsrutiner. I Sverige är Lycksele Airport hittills den enda regionala flygplatsen
som har anslutit.
– Det stämmer att det både här i Sverige och i övriga Europa främst är större flygplatser som
är anslutna till EASA:s säkerhetsprotokoll. Men vi tycker att det är viktigt att även vi mindre
flygplatser tar vårt ansvar och bidrar med våra erfarenheter. Det gör det möjligt att utveckla
rutinerna även på flygplatser med färre passagerare och mindre resurser, säger Josef Khan.

Flygtrafiken viktig i ett fungerande samhälle

Precis som för andra flygplatser runt om i Sverige och övriga världen har den pågående
pandemin haft stora effekter på flygtrafiken till och från Lycksele Airport.
– Resandet har minskat kraftigt under pandemin och för att samhället ska fungera är det
viktigt att flygtrafiken kan bedrivas på ett säkert sätt. Genom våra rutiner kring passagerares
och medarbetares trygghet vill vi göra allt vi kan för att göra det så säkert som möjligt att
resa, vilket är speciellt viktigt nu under pandemin, berättar Josef Khan.

 

 

Mer information om EASA COVID-19 Aviation Health Safety Protocol: https://www.easa.europa.eu/aviation-industry-charter-covid-19