2020-12-23

Lycksele Airport blir temporär beredskapsflygplats

För att säkerställa tillgängligheten för sjukvården och annan samhällsviktig verksamhet under COVID-19 pandemin, har regeringen genom Trafikverket utsett Lycksele Airport tillsammans med 15 andra regionala flygplatser till att bli temporära beredskapsflygplatser.

Beredskapen innebär att flygplatsen utanför dess öppettider, skall ha personal i beredskap. Personalen i beredskap kan bli inkallade för att öppna flygplatsen på kort varsel för att hantera akuta eller prioriterade luftburna ambulanstransporter, räddningsinsatser eller annan samhällsviktig verksamhet.

Detta är ett positivt besked för flygplatsen och för samhället i sin helhet, då Lycksele Airport är med och säkerställer tillgänglighet för kritiska transporter samt också befäster sin position som en samhällsviktig verksamhet i Lycksele och Västerbotten, vilket är en viktig uppgift i den speciella tid som vi befinner oss i nuJosef Khan, VD/Verksamhetsansvarig Lycksele Airport.

Avtalet med Trafikverket för ökad beredskap gäller till och med 28 februari 2021.

Övriga 15 flygplatser som också blir temporära beredskapsflygplatser är Kiruna, Skellefteå, Örnsköldsvik, Mora, Borlänge, Karlstad, Örebro, Stockholm Skavsta, Eskilstuna, Skövde, Trollhättan, Linköping, Växjö och Kalmar flygplats.

Länk till regeringens pressmeddelande