2018-03-26

Sveriges modernaste Ambulanshelikopter har landat hos oss

Västerbottens läns landstings nya ambulanshelikopter är Sveriges modernaste i sitt slag. Helikoptern invigdes den 26 mars i Lycksele och innebär stora vinster för miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt en förbättrad patientsäkerhet.

Läs mer om Landstingets nya ambulanshelikopter här