2018-03-19

Trafikverket har beslutat om fortsatt trafikplikt för befintliga flyglinjer från oktober 2019.

Trafikverket har beslutat om fortsatt trafikplikt för befintliga flyglinjer från oktober 2019.

Läs mer