2022-04-11

Underhållsarbete Lycksele Airport 2022-05-30 - 2022-06-19

Lycksele Airport kommer under perioden 2022-05-30 t o m 2022-06-19 att vara stängd med anledning av omtoppningsarbete av landningsbanan.

Flygtrafiken till och från Stockholm/Arlanda med Amapola kommer under denna period att flyga direkt till/från Vilhelmina utan mellanlandning i Lycksele. Anslutningsmöjligheter mellan Lycksele Airport och South Lapland Airport i Vilhelmina, för resenärer resande till och från Lycksele, håller just nu på att ses över och kommer att kommuniceras ut så fort som möjligt.

Arbetet som kommer att utföras under perioden 2022-05-30 t o m 2022-06-19, omfattar förstärkningsarbete, byte av slitlager samt målning av dagermarkeringar på rullbana inklusive vändytor. Under denna treveckorsperiod kommer flygplatsen att stänga för flygtrafik, med undantaget för helikopterverksamhet.

Senaste omtoppningen av landningsbanan utfördes i samband med förlängning av landningsbanan 2004, och har under de senaste åren krävt återkommande underhåll på grund av ålder samt slitage. Tack vare omtoppningen och förstärkningen av rullbanan säkras en framtida användning och utveckling av flygplatsen. Flygplatsens målsättning är att underhållsarbetet skall utföras på ett effektivt sätt, med hög kvalitet samt flygsäkerheten som högsta prioritet, där vi strävar efter att minimera påverkan på flygtrafiken.