2017-10-11

Utredning om Lycksele flygplats samhällsnytta

ÅF-Infraplan har gjort en utredning, på uppdrag av Lycksele Kommun om Lycksele flygplats samhällsnytta. För att läsa utredningen klicka här.